Handelsbetingelser

Nedenfor kan du læse de betingelser, som du skal acceptere før du kan melde dig ind i Gefion og tilmelde dig hold i foreningen.

Kontingenter (rater) og tilmelding

Alle vores kontingenter er i danske kroner. Foreningens kontingenter er ikke momspligtige.

Ved tilmelding til et af Gefions hold, tilmelder man sig for en hel sæson.

Aftaler om tilmelding til hold anses for endeligt indgået, når den pågældende træner har godkendt tilmeldingen og betaling er modtaget. Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, sygdom i trænerstaben samt lukninger af træningsstedet.

Der betales kontingent (rater), når man er tilmeldt, uanset om man følger alle holdets træninger eller ej. Ved hver sæson opkræves et administrationsgebyr på kr. 50,-. Dette gebyr pålægges sæsonens første kontingentbetaling (rate).

Der kompenseres som udgangspunkt IKKE for aflyste træninger. Kontingent (rater) vil ikke blive refunderet i tilfælde, hvor medlemmet afmelder sig sit hold. Ved holdskifte vil man blive opkrævet forskellen på det nye og det gamle hold, dersom det nye er dyrest.

Foruden kontingentet er der egenbetaling for deltagelse i konkurrencer, træningssamlinger og lejre. Lejre er medlemsfinansieret, mens der kan træffes afgørelse om tilskud til konkurrencer og samlinger.

Alle medlemmer skal hvert år ved indmeldelsen betale et administrationsgebyr udover kontingentet. Gebyret dækker udgifter til forbundskontingenter (DGF, DGI og DSU) og øvrige udgifter forbundet med administration.

Det er ikke muligt at være medlem i foreningen, hvis man har restance fra tidligere sæsoner.
 
Det er ikke muligt at træne på foreningens hold, hvis man har restance fra tidligere deltagelse eller fra medlemskab i andre foreninger.

Betaling

Tilmelding og kontingent (rater) betales ved brug af Dankort. Ved betaling online med Dankort foregår betalingstransaktionen via betalingssystemet Quickpay, som er en godkendt betalingsløsning. 

Et hel sæson kontingentopkræves typisk ved 2 rater. Der betales altid en rate ved tilmelding. 2. rate bliver trukket automatisk. Dato for træk via dankort bliver oplyst ved tilmelding. Der udsendes en sms og en mail senest 10 dage før rateopkrævninger.
 
For svømmeholdene betales forud for hele sæsonen ved blot én rate. Senior- og Freestylemedlemmer opkræves med månedlige rater.
 
Fortrolige oplysninger

Personoplysninger som navn, adresse, tlf. og e-mail, vil udelukkende blive brugt internt og til direkte henvendelse i forbindelse med foreningens arbejde.

Bekræftelse

Når man tilmelder sig hold i bookingsystemet, modtager man en bekræftelse via e-mail.

Adfærd i foreningen

Som medlem i Gymnastikforeningen Gefion forpligter du dig til at efterleve foreningens vedtægter. Vedtægterne findes på vores hjemmeside.

Der er kun adgang for de aktive udøvere i gymnastiksale- og haller under træning.

Bestyrelsen kan udelukke dig fra foreningen med øjeblikkelig varsel, hvis:

  • du ikke efterlever foreningens vedtægter
  • du ikke efterlever henstillinger fra Gefions trænere, bestyrelse eller andet personale, eller
  • din adfærd bringer andre medlemmer i fare, skaber utryghed i træningssalen, eller er til væsentlig gene for andre medlemmer.